Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Forside

Forside

 
 
Velkommen til Borgerforeningen i Gentofte's hjemmeside.
 
Her har du mulighed for at læse om foreningen, kontakte formanden samt kassereren.
 
Vi er også på facebook, klik på linket til venstre. 
 
  

 

BORGERFORENINGEN
i Gentofte Kommune

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

Østerbrogade 228 (Bridgesalonen), 2100 København Ø

 

   DAGSORDEN:

  1.  Valg af dirigent. 
  2.  Valg af referent
  3. Godkendelse af regnskab for 2018
  4. Vedtagelse af repræsentantskabets ændringsforslag
  5. Eventuelt  

           
Ad punkt 3: På den ordinære generalforsamling blev der stillet spørgsmål til 
regnskabet, som skal besvares og regnskab godkendes.
Ad punkt 4: På den ordinære generalforsamling blev der stillet forslag om ænd-
ring af vedtægterne. Banken har ønsket en præcisering af foreningens tegningsregler. Den nye § 11 i vedtægterne blev godkendt på den ordinære generalforsamling, men der var ikke 1/3 af medlemmerne tilstede, som kræves for at være beslutningsdygtig. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.    

Med venlig hilsen
Kjeld Hansen
Formand

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Referat af generalforsamlingen 6.2.2019


DAGSORDEN:

Formanden Kjeld Hansen bød velkommen og der afholdtes 1 minuts stilhed for vort æresmedlem, Eggert Frandsen, som gik bort i 2018.

1.

Valg af dirigent: Peter Koefoed blev valgt

2.

Beretning om årets aktiviteter: KH berettede om aktiviteter i 2018 og takkede Forretningsudvalget for godt samarbejde. Emnet om ligeberettigelse blev nævnt, idet det havde været diskuteret, om kvinder kunne blive ”fuglekonge”, men en afstemning herom havde ikke givet noget resultat. Nogenlunde stemmelighed.
Allerede nu er der aftalt arrangement den 11. maj med ”Sagafjord” i Roskilde fjord, og til september besøg på Falkonérgården.

3.

Det reviderede regnskab blev aflagt af Jørgen Vedel, kasserer. Der blev stillet spørgsmål om ”tab på debitorer”, som ikke umiddelbart kunne oplyses. Dette kræver en yderligere regnskabsforklaring, og regnskabet kunne således ikke godkendes i sin nuværende form.
Behandlingen heraf blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamlng den 26. februar 2019.

4.

Valg af medlemmer til Repræsentantskabet
På valg er: Erik Poulsen, Ellen Martens, Kjeld Hansen, Frank Meldgaard, Jes Peter Frees,  Jørgen Vedel, Ida Vedel, Peter Koefoed, Susanne Sonne.
Bent Jespersen blev foreslået til nyvalg. Alle accepterede valg, som går over en 3-årig periode.

5.

Valg af formand: Kjeld Hansen blev genvalgt med applaus.

6.

Valg af 2 revisorer: På valg er Peter Mouritzen og Ole Brusch, som begge blev genvalgt.
Valg af 2 revisorsuppleanter: Birthe Lyngsø ophører, og kun Peer Pedersen bliver genvalgt.

7.

Årskontingent fastsat uændret.

8.

VORES BANKFORBINDELSE HAR STILLET KRAV OM AT VEDTÆGTERNES TEGNINGSREGEL PRÆCISERES.
FORSLAGET TIL VEDTÆGTSÆNDRING TIL OPFYLEDELSE HERAF BLEV SAT TIL AFSTEMNING OG VEDTAGET MED ALL FREMMØDTE STEMMER.  VEDTAGELSE AF VEDTÆGTSÆNDRINGER KRÆVER FREMMØDE AF MINDST 1/3 af samtlige MEDLEMME OG GODKENDELSE AF MINDST 2/3 AF DEISSE. Da der IMIDLERTID ikke var 1/3 af SAMTLIGE medlemmer til stede, SKAL EN VEDTÆGTSÆNDRING GODKENDES EFTERFØLGENDE PÅ EN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SOM VIL BLIVE INDKALDT TIL AFHOLDELSE DEN tirsdag den 26. februar 2019.

9.

Eventuelt: Ingen bemærkninger hertil.

Aftenen sluttede med foredrag af Torben Nielsen om ”Årets gang i Kongehuset”.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Lørdag den 11. maj 2019 kl. 13.30
Sejltur med unikke naturoplevelser og god mad.

få yderligere oplysninger under kommende arrangementer

 

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-   

                                                                

 

 
 
 
  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login