Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > DOBBELT OVERSKRIFT 1 > marts 2014

marts 2014

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER i 2014:

 
27.04.2014 Besøg hos Odd Fellow Ordenen

05.06.2014 Fugleskydning

24.06.2014 Bakketur

12.08.2014 Grønnnegårds Teatret

Sept. 2014  Politimuseet

11.11.2014 Andespil 

 

   ODD FELLOW PALÆET DEN 27.04.2013 KL. 11.00

Bredgade 28, 1260 København K

 

 

Vi skal besøge det smukke ca. 250 år gamle rokokopalæ, som absolut er et besøg værd med dets mange smukke sale og stuer.


Sidst så vi palæet udefra til Grønnegårds Teatret, men nu har vi mulighed for at komme indenfor.
Palæet blev bygget i år 1755 og hed oprindelig det  Berckentinske Palæ, men har i over 100 år tilhørt Odd Fellow Ordenen. 
Palæet indeholder mange spændende smukke sale, bl.a. koncertsal, logesale, riddersal, gallerisal, spejlesal, kongesal, flere stuer og en flot stor foyer.

Rundvisningen tager ca. 2 timer og derefter er der frokost bestående af 1 sild, 2 stk. smørrebrød, kaffe/the samt småkager og 1 øl, vand eller vin.
Bindende tilmelding på  info@gentofteborgerforening.dk  eller til Ida Vedel på
tlf. 39680404 senest 15.april 2014.
Prisen for dette arrangement incl. frokost med drikkevarer er kun kr. 210.-. Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr.  2135 8973889541 samtidig med tilmelding.

Lidt om de kommende aktiviteter.  Som sædvanlig vil der komme separat indbydelse til Fugleskydning

Bakketuren vil også i år være en kombination af god mad og besøg hos Bakkens Hvile.
Husk hurtig tilmelding, idet alle billetter sidste år blev revet væk på under en uge. 

Men reserver allerede nu datoerne på alle arrangementerne i  kalenderen.
Husk indbetaling af kontingent. Beløb kr. 150 for enkelt, og kr. 250 for dobbelt medlemskab til reg. nr. 2135 konto 8973889541.Referat fra Generalforsamlingen 3. februar 2014

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for Borgerforeningen og Flagfonden til godkendelse
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg er: Flemming Lyngsø, Peter Mouritzen, Jørgen Finn Nielsen, Peer Petersen, Jan Rasmussen, Ole Brush, Stig Boisen, Ragnar Norddahl, John Zangenberg
 5. Valg af formand
 6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forsalg fra medlemmer samt repræsentantskabet og forretningsudvalget
 9. Eventuelt Formanden bød velkommen til vort æresmedlem,  Axel  Sonne samt nye medlemmer og Ole Steffensen.

                            ------------------------------------------

 1. Axel Sonne blev valgt til dirigent og bekræftede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Formanden gennemgik de i  årets løb gennemførte aktiviteter, og takkede specielt Michael Hogrefe for god hjælp som redaktør og Ellen Martens for vor hjemmeside.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Regnskab for såvel Borgerforeningen som Flagfonden blev fremlagt og godkendt.
 4. Bortset fra Jørgen Finn Nielsen blev samtlige medlemmer, der var til valg til Repræsentantskabet, genvalgt.
 5. Formanden blev genvalgt med akklamation.
 6. 2 revisorer blev valgt: Peter Mouritzen og Ole Brusch (nyvalg). 2 revisorsuppleanter: Kate Johansen og Birthe Lyngsø blev genvalgt.
 7. Kontingentet forbliver uændret.
 8. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 9. Under eventuelt fortalte formanden om kommende arrangementer:

Fugleskydning, Bakke-besøg, Grønnegårdsteatret og Andespil skal fortsat være faste arrangementer.

Den 27/4 bliver der besøg hos Odd Fellow Ordenen og til efteråret besøges Politimuseet.

Endelig anmodes alle medlemmer om at opgive E-mail-adresser hvis muligt.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for en god gennemført generalforsamling.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login