Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > DOBBELT OVERSKRIFT 1 > Borgerforeningen marts 2016

Borgerforeningen marts 2016

 
 
Tur til færgen GRØNSUND
 
 
Fredag den 29. april 2016 mødes vi ved Nyhavn 77 kl. 17.00 (kom lidt før), hvor vi tager båden til Papirøen.
Herfra går vi i langsomt tempo ca. 10 minutter, hvorefter vi går ombord på færgen GRØNSUND.
Her påmønstrer vi turbåden, som sejler os rundt i kanalerne og undervejs fortæller kaptajnen fra GRØNSUND om de ting vi ser på turen, som varer ca. 45 minutter.

Vi sejler tilbage til GRØNSUND, hvor vi spiser en dejlig gang mad, medens værten underholder os på henhodsvis klaver og harmonika, og med fortællinger.
Der vil efterfølgende være mulighed for at købe kaffe/hjemmelavet kage. Når vi er færdige tager vi båden tilbage til Nyhavn.
Prisen for dette arrangement er kun kr. 310,- og dækker turen, mad, 1 øl, 1 vand eller 1 glas vin.
Tilmelding skal ske senest den 12. april 2016 til Ida Vedel på tlf. 22158004, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding.
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 
Nyt om vores hjemmeside

Siden sidst er der sket en del på vores hjemmeside.

Der er link til YouTube med film fra Fugleskydningen i 1936 & 1948


Fugleskydning i Gentofte Kommunal- og Grundejerforening 1936 og 1948

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=w0nTdi-igqU&feature=em-upload_owner

 

Billede fra 1936 med Xenius Griege.

 

Samtidig er alle vore fuglekongers skjolde fra perioden 1907-2002 også afbilledet på hjemmesiden.
Der arbejdes på at få de resterende skjolde fra perioden 2003 til dato på plads, samt hvis muligt at finde billeder af de manglende skjolde fra tidligere år.
Skjoldene er placeret på GENTOFTE HOTEL på 1. sal.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Foto fra GENTOFTE HOTEL. På hjemmesiden er de afbilledet enkeltvis, som nærbillede.

 

 

Endvidere er der kommet billeder fra 2008, avisudklip mv. på Facebook. Her er der også link fra hjemmesidens forside (venstre hjørne)!

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag, den 10. februar 2016 kl. 19.00
Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund

 
Formanden bød velkommen og mindedes Axel Sonne, - vor tidligere formand, fuglekonge og æresmedlem.
 
      DAGSORDEN:

  1. 1. Valg af dirigent.    Erik Poulsen blev valgt.

  2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år. Kjeld Hansen fremlagde
    beretningen.

  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen v/Ida Vedel   og Flagfonden v/Erik Poulsen til godkendelse.  Begge regnskaber blev godkendt.

  4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: På valg er:
    Erik Poulsen, Ellen Martens, Per Johansen, Jørgen Vedel, Ida Vedel, Frank Meldgaard, Holger Hagelberg, Peter Koefoed, Jes Peter Frees og Kjeld Hansen. Alle blev genvalgt undtagen Holger Hagelberg som ikke ønskede genvalg

  5. Valg af formand Kjeld Hansen.  Kjeld Hansen blev valgt. 

6. Valg af 2 revisorer: Peter Mouritzen & Ole Brusch.
    Begge blev valgt. Valg af 2 revisorsuppleanter: Birthe Lyngsø  & Peer Pedersen.
    Begge blev valgt 

7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
    Kontingentet fortsætter uændret.

8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og forretnings-    udvalget.  Der var desværre ikke modtaget nogen forslag.

9. Eventuelt.

Referant
Lis Poulsen

 

Under sin beretning fortalte formanden om vores aktiviteter i det forløbne år, som bestod af Generalforsamling med foredrag af Erik Norman Svendsen, tur til Korsbæk på Bakken, Fugleskydning, Grønnegårds Teatret med Tribadernes Nat, Naverhulen i Helsingør samt Andespil på Strandlund.
Han fortalte også, at vi nu som godkendt forening har adgang til Frivillighedscentret på Smakkegårdsvej (hvor vi er blevet medlem), hvor der er flere bygninger, som vi kan booke os ind på til møder etc. 


Efter generalforsamlingen var der foredrag af Folketingets Formand, Dansk Folkepartis tidligere formand Pia Kjærsgaard. 
Med udgangspunkt i erindringsbogen ’Fordi jeg var nødt til det’, skrevet af Jette Meier Carlsen, fortalte hun om sit liv og sin politiske karriere, der kulminerede, da hun den 3. juli 2015 blev valgt til Folketingets formand.
Pia Kjærsgaard var rundt og give hånd til samtlige deltagere og holdt et blændende foredrag i 1½ time uden manuskript. 
Hun viste billeder fra sit liv startende med et billede af sig selv som baby, siddende på skødet af sin far og med sin mor og mormor på hver side.
Hun fortalte om forældrenes barske skilsmisse, - den sørgelige skæbne om hendes bror, parløbet med hendes mand Henrik Thorup, og om mere end 30 turbulente år i dansk politik.

Det var en stor succes, og Pia Kjærsgaard var en både levende og varm fortæller, og der var stor tilfredshed blandt medlemmerne.

Efter foredraget var der fælles spisning, og der var mulighed for at købe en signeret bog.

Alt i alt endnu et godt arrangement i Borgerforeningen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

   
   

 Foto: Holger Hagelberg

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Til alle der ikke har nået det:

Husk indbetaling af kontingent for 2016. Beløbet er uændret kr. 150.- for enkelt medlemskab og kr. 250.- for dobbelte medlemskaber. 
Indbetaling kan ske til vores konto i Nordea reg. nr. 2135 konto 8973889541. Det kan ske via giro, bank eller homebanking.
Uanset betalingsform bedes anført navn samt kontingent 2016.

 

 

 

 
 
 
 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login