Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > DOBBELT OVERSKRIFT 1 > Borgerforeningen januar 2016

Borgerforeningen januar 2016

 
Mød mennesket og politikeren Pia Kjærsgaard 
Onsdag den 10. februar 2016 på Strandlund til vor generalforsamling
 
Pia Kjærsgaard fortæller om sit liv og sin politiske karriere, der kulminerede, da hun 3. juli 2015 blev valgt til Folketingets formand.
 
Pia Kjærsgaard tager udgangspunkt i erindringsbogen ”Fordi jeg var nødt til det”, skrevet af Jette Meier Carlsen og udgivet af Gyldendal

Foredraget tager godt 1 time og Pia Kjærsgaard deltager også i spisningen. Bogen kan købes efter foredraget/spisningen for kr. 150,-.
 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
 

Indkaldelse til Generalforsamling
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdes
Onsdag, den 10. februar 2016 kl. 19.00

Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber, både for Borgerforeningen og Flagfonden til godkendelse.
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg er:
  Erik Poulsen, Ellen Martens,Per Johansen, Jøren Vedel, Frank Meldgaard,
  Holger Hagelberg, Peter Kofoed, Jes Peter Frees og Kjeld Hansen
 5. Valg af formand: På valg er: Kjeld Hansen.
 6. Valg af 2 revisorer: På valg er: Peter Mouritzen og Ole Brusch
  Valg af 2 revisorsuppleanter: På valg er: Birthe Lyngsøe og Peer Pedersen.
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 8. Indkomne forslag fra medlemmer samt fra repræsentantskabet og forretningsudvalget.
 9. Eventuelt


Efter foredraget vil der blive serveret smørrebrød med et glas vin eller øl/vand.
Dette koster kr. 170.- pr. deltager. Tilmelding f.s.v. angår foredrag og spisning skal ske senest den 1. februar 2016 til Ida Vedel på tlf. 22158004, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding.
Bemærk. Der tilrådes hurtig tilmelding, da vi forventer stor tilslutning til foredraget. Generalforsamlingen er naturligvis for alle foreningens medlemmer. Men der er begrænset plads til foredrag og spisning, så hvad dette angår bliver det efter først til mølle princippet.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 
Husk indbetaling af kontingent for 2016 senest den 26. februar 2016. Beløbet er uændret kr. 150.- for enkelt medlemskab og kr. 250.- for dobbelte medlemskaber.
Indbetaling kan ske til vores konto i Nordea reg. nr. 2135 konto 8973889541. Det kan ske via giro, bank eller homebanking.
Uanset betalingsform bedes anført navn samt kontingent 2016.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Andespil 09. november 2015

Som mange års tradition foreskriver blev året 2015 afsluttet med andespil på  Restaurant Strandlund. 
Der var fremmødt 84 medlemmer, og vi fik dejlig mad med fin betjening. Efter spisningen startede selve spillet. 
Der var mange flotte gevinster med hele 12 store købmandskurve fra de mange sponsorer, med gevinster til sidemand og sidesidemand. 
Spillet gik sin skæve gang, og som sædvanligt var der nogle der vandt tit og andre, der intet fik. Det er de vilkår for spillet, vi alle kender.
Det var en rigtig hyggelig aften, som sluttede efter 12 spil ca. kl. 23.00. Nedenfor enkelte billeder fra aftenen.

   
   
   
   


En brav mand er ikke mere blandt os.


Axel Sonne var meget aktiv i Gentofte Borgerforening igennem mere end 40 år.
Axel blev Fuglekonge i 1984 og 4 år senere i 1988 blev han formand for foreningen. Som formand var Axel utrolig dynamisk og afholdt af alle.
Det var hans fortjeneste at foreningens 100 års dag blev fejret med en stor gallafest i Rådhushallen, hvor der var topunderholdning, kæmpe lotteri og dans til levende musik.

Axel gik af som formand i 1997, 3 år efter 100 års dagen. Grundet sin energi og interesse for sport fodbold, tennis, badminton og bridge har Axel indtil for få år siden været Borgerforeningens repræsentant i Gentofte kommunes idrætsfond.
Under borgerforeningen findes en mindre bridgeforening, hvor Axel har været formand så længe vi kan huske, og det var han til sin død.
For sin store indsats blev Axel i 2004 udnævnt til Æresmedlem i Gentofte Borgerforening.
Axel vil blive savnet meget. Ære være hans minde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godt Nyt År 2016


                                                   

Ja, så er der gået endnu et år. Det forgangne år har været præget af mange begivenheder. 
Nu er der tydelige tegn på stigning i boligpriserne, - omvendt er benzinpriserne faldet voldsomt og registreringsafgiften på biler er nedsat fra 180% til 150%.
På klimaområdet blev der endelig vedlaget en plan på COP mødet i Paris.
Året var præget af den store flygtningetilstrømni
ng til Danmark,og Europa, og f.s.v. angår Gentofte Kommune til at modtage 294 (tidl. 117) flygtninge i år.
Der blev afholdt folketingsvalg og resultatet blev en ny blå mindretalsregering med 17 ministre.
Sidst på året blev afholdt afstemning om retsforbeholdene til EU, som blev et nej.


« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login