Borgerforeningen i Gentofte

Du er her: Hjem > Borgerforeningen jan. 2020

Borgerforeningen jan. 2020

 

 

Referat af Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 5. februar 2020 

Restaurant Strandlund, 2920 Charlottenlund


DAGSORDEN:

Formanden Kjeld Hansen bød velkommen og der afholdtes 1 minuts stilhed for vort
mangeårige, aktive medlem, Lis Poulsen, som gik bort i 2019.

 1. Valg af dirigent: Peter Koefoed blev valgt
 2. Beretning om årets aktiviteter: Kjeld Hansen berettede om aktiviteter i 2019 og takkede Forretningsudvalget for godt samarbejde.
  KH gennemgik en liste over de arrangementer, der er i støbeskeen i 2020.
 3. Det reviderede regnskab, som blev omdelt,  blev kort gennemgået af kasserer Jørgen Vedel, og det blev  godkendt uden kommentarer.
 4. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet.
  På valg er: Peter Mouritzen, Peer Petersen, Ole Brusch, John Zangenberg, Susan Hogrefe og Karina Guhle. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg. I stedet for vælges  Allan Guhle.
 5. Valg af formand: Kjeld Hansen blev genvalgt med applaus.
 6. Valg af 2 revisorer: På valg er Peter Mouritzen og Ole Brusch, som begge blev genvalgt.
  Valg af 2 revisorsuppleanter:  Peer Petersen blev genvalgt.
 7. Årskontingent fastsat uændret.
 8. Der var ikke indkommet nogen forslag.
 9. Eventuelt: Der kom forslag om ændring af menu’en til vort andespil, og det blev aftalt, at man ved tilmelding af arrangementet kunne anmode om en anden hovedret.

Det blev nævnt, at der var stor tilfredshed med de mange flotte gevinster til andespillet, og tak herfor.

Bent Jespersen vil gerne stå for tilmelding til det kommende, fælles arrangement, Opera Galla, med Lion’s den 12. marts i Rådhushallen.

-o-o-o-o-o-o-o-

Indkaldelse til den årlige Generalforsamling

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00

Restaurant Strandlund, Strandlund 102, 2920 Charlottenlund


   DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent. 
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  På valg er: Peter Mouritzen, Peer Petersen, Ole Brusch, John Zangenberg, Susan Hogrefe, Karina Guhle
 5.  Valg af formand. På valg er: Kjeld Hansen.  
 6.  Valg af 2 revisorer. På valg er: Peter Mouritzen & Ole Brusch.   
                                                           
    Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Peer Pedersen
 7.   Fastsættelse af årskontingent 2021.
 8.   Indkomne forslag fra medlemmer samt repræsentantskabet og 
    forretningsudvalget.
 9.   Eventuelt.                                          -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Foredrag


Bemærk at Asker Aamund desværre har meldt afbud til vores Generalforsamling pga. øjenoperation. I stedet kommer pensioneret kriminalkommissær Henrik Bay og fortæller gode historier om hans 40 år i politiet.

Efter generalforsamlingen vil erhvervsleder, debattør og mediepersonlighed, bestyrelsesformand Asger Aamund komme og holde foredrag om sin erhvervskarriere på ca. 50-60 minutter.

Efterfølgende er der afsat tid til spørgsmål og kommentarer.


Efter foredraget vil der blive serveret lækkert frisksmurt smørrebrød på hjemmebagt rugbrød. Dette koster kr. 150.- pr. deltager. Vin/øl og vand kan købes i restauranten.

Tilmelding f.s.v. angår spisning skal ske senest den 29. januar 2020 til Ida Vedel på tlf. 22 15 80 04, eller på info@gentofteborgerforening.dk.
Beløbet bedes indbetalt direkte til Nordea konto nr. 2135 8973889541 samtidig med tilmelding, husk navn & tekst: mad.

 

 

 

 
 
 
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk | Login